en-GBes-ESeu-ES

CITI-SENSE-rako helburu nagusia Herritarrak Behatoki-Garapena da lagun dezatela eta Ingurune-Gobernanza-n parte har dezatela, agertu ahal izateko moduan eta harekiko lotuei erabaki-hartze prozesuetan eraginteko,hiritarretarako|hiritartasunetarako empoderamendurako


BAINA, NOLA GARATUKO DA?

Egingo da garapenaren eta informazioko eta monitorizazioko Lurreko (Earth Observation-ego) eta ingurunean zentratutako aplikazioetako Behaketarako ahalmen berrietan oinarritutako sistemetako erakustaldiaren bitartez baina hiritarren hurbilekoa espazio publikoak edo eskolak diren bezala.

Hau lortzeko, proiektua saiatuko da hiritarrak kontzientziatzen analizatutako espazioen ingurumenaren kalitatearen garrantzian, kontzientzia hau handitzen eta parte-hartzea sustatuko duen prozesu bat martxan jartzen.

Hiru oinarrik daude CITI-SENSE Kontzeptuaren atzean,  hau sostengatuz: Ingurumenaren kalitatearen monitoretza teknologiak sentsoreak, weba eta sare sozialak bezalako Informazio-Teknologiak, direnez gero; eta hiritarren inplikazioa eta erabaki-hartze prozesuko gizarte-eragileak

PILOTO KASUAK

- Kanpoan espazio publikoak: Kasu pilotu honetan, izaera|karaktere esperimentala duenean, lana Gasteizen garatuko da. Babestea interesgarri den espazio publikoen alderdi positiboak identifikatzea helburua da. Hartarako, hainbat espazio publikotan landuko da eta kontatuko|zenbatuko da ebaluazio hau egiten dutenak izango diren borondatezko pertsonako parte-hartze|txartel aktiboarekin. Alderdien bat garrantzitsuagoa proiektu honetako, inplikazioa eta hiritarren|hiritartasunen parte-hartze|txartel aktiboa da hain zuzen honela, corresponsabilizar-tzea eta era eraginkorragoan babesean eta hiri-espazioen ingurumenaren kalitatearen monitoretzan nahastea lortuko denez gero. Nahi dugu leku hauek balioan|adorean jartzea eta informazioa hiritarrekin ingurumenaren kalitatearen gaineko alderdi objektiboen gainean partekatzea, baina ikuspegi|ikusmen beteagoa|osoagoa izatea eta partekatutako diagnostikoa egin ahal izatea.- Eskolak: Kasu pilotu honekin, eskolako barruko giroa hobetzea eta hura ongizate-baldintzekin erlazionatzea bilatzen da, datu hauen oinarriaren gainean, elkarrizketa eskolako administrazioarekin babesari buruz ezartzea. Honek baimenduko digu eskolen berriz ikasleen osasun hobea ekarriko duen barruko giroaren hobekuntzari etaikasketarako|ikastaldirako baldintza hobe batzuei laguntzea. Kasu honetan, paper aktiboak jokatuko ditu ere, ikasleak sartutako eskola-agenteetako taldeak, gurasoak, etab.- Hiri-Kalitatea: Empoderamiento-ekimen honek anizkun inplementatuko du parametroak ingurumenaren kalitatearen monitoretzako osatzen duten kostu baxuko sentsoreak erabiliz, honela, informazio existenteko bilketa sistemak emango dira produktuak eta hiritarretara|hiritartasunetara eta Kalitatearen Kudeaketa sostengatzeko autoritate lokaletara zerbitzuak|komunak airea hiritarra. Espazio publikoren kasua ez bezala, ekimen honetan sentsore finko eta eramangarriko erabileraren bitartez hiriaren neurketa osoagoak neurketak egingo ditu. Eramangarrietarako, borondatezko pertsonak bizikletan, oinez, mugituko dira etab. hiritik.

Proiektua bi fasetan egingo da, haien arteko ebaluazioarekin. Lehen fasean kasuetan lan egingo du pilotua, erabiltzailearen beharrak identifikatuko ditugu, hauekiko kolaborazioan, eta garatzea eta konponbide|soluzioteknologikoen eta informazioko lehen bertsio bat probatzea. Bigarren fasean, konponbide|soluzio hauek emango ditugu ekarriko diren eskala zabalagoan baina hiriak.

 Esperientzia hauen inguruko informazio gehiago jasotzeko klik egin irudietan 

CITI-SENSE proiektuaren inguruko informazio gehiago web horri honetan.